Skip Navigation LinksODCC > صفحه اصلی > پروژه ها

پروژه‏ ها

لیست پروژه ها
نام پروژهکارفرماجزئیات
پروژه تلمبه خانه ها و پایانه های جدید آبادان و مایل 40 ماهشهر   EMP
پروژه پالایشگاه میعانات گازی سیراف   EMP
پروژه تصفیه هیدروژنی گازوئیل پالایشگاه تبریز  EMP
پروژه خط لوله 26 اینچ بندرعباس، سیرجان، رفسنجان و تلمبه خانه های مربوطه   EMP